[ Annons ]

På tio år har energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i svenska lägenheter minskat med 15 procent. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.
Publicerat 24 oktober, 2013

Svenska lägenheter nu 15 procent energisnålare

På tio år har energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i svenska lägenheter minskat med 15 procent. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Mellan åren 2002 och 2012 minskade energianvändningen för uppvärmning och varmvatten med 15 procent för flerbostadshus och 11 procent för lokaler.

[ Annons ]

I flerbostadshus med enbart fjärrvärme som uppvärmningssätt användes 149 kWh per kvadratmeter år 2012 för uppvärmning och varmvatten. År 2002 låg motsvarande siffra på 176 kWh per kvadratmeter vilket innebär en minskning med 27 kWh per kvadratmeter eller 15 procent.

För lokalbyggnader var användningen 131 kWh per kvadratmeter 2012, respektive 147 kWh för 2002, vilket ger en minskning på elva procent.

– En tänkbar förklaring till att energianvändningen minskar kan bland annat vara att fjärrvärmepriserna i genomsnitt har ökat med nästan 20 procent under de senaste tio åren. Detta har gett incitament att effektivisera eller minska energianvändningen, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

Under år 2012 var fjärrvärme fortfarande det klart dominerande uppvärmningssättet i både lokaler och flerbostadshus.  I flerbostadshus värmdes 85 procent av den uppvärmda arean av enbart fjärrvärme medan motsvarande siffra för lokaler var 72 procent. Under 2012 stod olja för 3 procent av energin för uppvärmning och vatten i lokaler och 1 procent i flerbostadshus.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]