[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 9 december, 2021

Nu blir det lättare att dela el i lokala nät

Från årsskiftet blir det lättare att bygga elnät utanför en fastighet för att överföra el till en annan fastighet. Fastighetstidningen har frågat Vasakronan och Örebro Bostäder (ÖBO) vad de nya reglerna innebär för deras verksamhet.

Regeringen beslutade nyligen att utvidga undantagen från kravet på så kallad nätkoncession. Från och med 1 januari 2022 blir det möjligt att bygga lågspänningsnät för delning av energi mellan byggnader i lokala nät, främst genom att producera solenergi.

För fastighetsägare blir det därmed lättare att fördela el från byggnader med solenergiöverskott till de med underskott.

[ Annons ]

– Att använda elen från solceller hellre än att sälja den är alltid en bättre affär; man vill alltid maximera sin egen användning av solcellselen, säger Ulf Näslund, chef Inköp och Teknikutveckling, Vasakronan.

Det stora användningsområdet gynnar sannolikt främst bostadsrättsföreningar och hyresområden, eller där en fastighetsägare har många byggnader på samma fastighet, det som EU benämner energigemenskap.

– Olika aktörer går ihop om ett mindre nät, och kommer överens hur man gör praktiskt och ekonomiskt. Man kan också tänka sig där man bygger hållbara områden, alltså en ny stadsdel med förnyelsebar energi, säger Ulf Näslund.

ÖBO deltar i ett stadsdelsprojekt som bygger på ovanstående principer.

– Projektet Tamarinden med fem byggherrar ska tillsammans bygga ett område med 700 lägenheter, där byggnaderna ska kunna dela energi med varandra, berättar Jonas Tannerstad, chef El & Automaton, ÖBO.

De nya undantagen gör att man kan tänka annorlunda vid projektering av en solcellsanläggning och relativt enkelt kan börja dela el, särskilt till elkrävande anläggningar.  

– Det är inte direkt ovanligt i bostadsområden att man har tvättstugor i gårdshus, där det är stor elförbrukning. Då kan man kan ha solceller på hustaken runt i kring som man kan fördela, säger Ulf Näslund.

Jonas Tannerstad är inne på samma spår:

– Man kan i sina projekt börja tänka in möjligheten till att en byggnad både kan producera, lagra och dela energi och i projektering välja systemlösningar som stödjer den tanken. Systemet omfattar ju både val av solceller, energilager och byggnation av tillhörande delningsnät, eller DC-nät som vi kallar dem.

De höga elpriserna just nu gör frågan än mer aktuell. Både Vasakronan och ÖBO har sedan länge haft långsiktiga planer på hur de ska sänka sin förbrukning.

– Det är ett kontinuerligt arbete som ligger högt upp på dagordningen. Vi har sänkt vår energianvändning med 60 procent sedan 2010 och det blir ju stora summor, säger Ulf Näslund.

ÖBO ökar nu sina insatser när det gäller att utvärdera denna lösning som en del i bolagets nyproduktionsprojekt och rot-renoveringsprojekt.

– Ju mer elpriset ökar, desto bättre blir kalkylerna och möjligheterna för oss att uppfylla de avkastningskrav vi har på oss. Så vi närmar oss ett läge där system för produktion, lagring och delning av el blir naturliga system i våra projekt. Systemlösningar enligt ovan blir helt enkelt det nya normala, avslutar Jonas Tannerstad.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]