[ Annons ]

Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 29 april, 2021

Nu är räntebotten passerad

Inflationen tar fart och oavsett om det är en mer varaktig uppgång vi ser av priser eller inte lär räntebotten vara passerad, menar Annika Winsth.

Chockhöjda fraktpriser, rekordhöga metallpriser och en kraftig uppgång i priser på olja samt livsmedel har fått finansmarknadernas aktörer att fokusera på risken för inflation och därmed högre räntor. Avgörande blir om uppgången är av tillfällig karaktär eller blir mer bestående.

Hittills har räntorna stigit mest i USA och det är sannolikt där vi får se den största uppgången även framöver. Men även svenska och europeiska långräntor har stigit. Sedan räntebotten i augusti förra året har den amerikanska tioåriga statsobligationen gått upp med över 200 procent till en ränta nära 1,70.

[ Annons ]

I Europa ligger motsvarande ränta fortfarande under nollan, men även här har uppgången gått snabbt. I Sverige var räntebotten i mars och sedan dess har räntan stigit med lite drygt en halv procentenhet. Fortsätter utvecklingen i den här takten dröjer det inte länge förrän räntenivån kommer upp till nivåer där det blir attraktivt att flytta kapital från aktiemarknaden till räntemarknaden. 

Vi har nyligen hört att Volvo har brist på halvledare, vilket skapar problem i produktionen. Dessvärre är Volvo långtifrån ensamma. Allt fler företag jag samtalar med, företag i många olika branscher, indikerar brist på komponenter samt både längre och osäkra leveranstider. Det utgör inte bara en risk i produktionen utan även risk för prishöjningar och inflation. Det tillsammans med den starkaste återhämtningen vi sett på många decennier och en fortsatt mycket expansiv politik gör att aktörer börjat se risk för ketchupeffekter på inflationen.

I den miljön är det lätt att dra ut pilen i tangentens riktning. Men mycket talar för att en hel del av prisökningarna är tillfälliga, fraktpriserna tycks till exempel ha toppat, och bör därmed inte ge något större varaktigt tryck upp på inflationen. Det är så den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, men även USA:s finansminister Janet Yellen än så länge resonerar. Fed är dessutom tydlig med att inflationen kan ligga över målet en tid då det tidigare har legat under målet.

Finansmarknadernas aktörer är mer oroliga då risken finns att inflationen redan i år kommer över målet samt att sysselsättningen når förkrisnivåer till årsskiftet om nuvarande takt fortsätter. I den miljön kan tonläget från Fed komma att skifta.

Oavsett om det är en mer varaktig uppgång vi ser av priser eller inte lär räntebotten vara passerad. Räntekurvan antas fortsätta branta, det vill säga räntor med längre löptid stiger mer än de med korta. Risken för inflation är större än på länge, men det är fortfarande mer som indikerar tillfällig uppgång än varaktig och min bedömning är att inflationen faller tillbaka något under andra halvåret i år. Samtidigt är inflationen ovanligt svår att mäta på grund av pandemieffekter. Än så länge indikerar tongivande centralbanker att de ämnar fortsätta med mycket expansiv politik, men i en ovanligt osäker miljö är det klokt att vara ödmjuk och vaksam på nya signaler inte minst från Fed.

Annika Winsth

Gör: chefsekonom på Nordea

Mer om: Efter studier i Lund anställdes hon på finansdepartementet och gick därefter till Nordea 1994. Sitter i styrelsen för Lunds universitet samt i styrelsen för Utrikespolitiska Institutet.

Twitter: @annikawinsth

Läs fler krönikor av Annika Winsth »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]