[ Annons ]

Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 24 september, 2020

”Nu är inte läget att lösa Sveriges alla strukturproblem”

Återhämtningen efter vårens nedgång pågår för fullt och den för Sverige viktiga exporten har tagit fart. Det är nu, i kölvattnet av en kris, inte läge att lösa alla våra strukturproblem, skriver Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

Återhämtningen pågår och det behövs inga allmänna stimulanser för att starta igång ekonomin. När finansministern utlovar 100 miljarder för nästa år är det viktigt att komma ihåg att det är väldigt mycket pengar. Det gäller verkligen att de används klokt. Även en stor kassa i utgångsläget krymper snabbt när alla ska ha sitt.

Det är även klokt att påminna sig om att det redan innan pandemin fanns stora utmaningar och behov inte minst inom kommuner och regioner bland annat på grund av befolkningsstrukturen. Dessa behov finns kvar och till dem ska läggas nya i kölvattnet av pandemin.

[ Annons ]

Med den utgångspunkten är det nyktert att ta höjd för att det även framöver kan komma att krävas stöd till kommuner och regioner för att inte servicenivå och omsorg ska demonteras allt för mycket.

Det finns också branscher, sektorer och därmed hushåll som drabbats mycket hårt utan att ha kunnat dra nytta av de stimulanser som erbjudits. Det bör rättas till nu när det akuta skedet är över. Besöksnäringen är ett exempel där restriktionerna fortsätter att begränsa företagen och många jobb sätts på spel.

Önskar vi ha kvar någon kultur att tala om, egenföretagare samt vill undvika att alltfler utrikes födda hamnar i permanent utanförskap är det klokt att rikta stimulanserna hit.

Gör politikerna ovanstående tror jag det är i stort gott nog i närtid. Risken är emellertid uppenbar att såväl politiker som lobbyister ser sin chans att argumentera för gamla käpphästar när beloppet är så stort. Allt från breda skattesänkningar till att permanenta nya generösa regler på arbetsmarknaden lär vi höra partierna lyfta. Men dessa har lite med pandemin att göra.

Att tro att vi dessutom ska passa på att lösa alla övriga strukturproblem i kölvattnet av en kris, tror jag är att vara naiv. Långsiktiga strukturfrågor ska alltid vara på agendan, oavsett om det är kris eller inte. Men att i detta skede försöka klämma in allt från klimatfrågan till infrastruktur och utanförskap är att sikta fel.

Världen har börjat att öppna upp, det är oerhört centralt för ett litet exportberoende land som Sverige. Betydligt viktigare än många av de stöd som implementerats eller som det argumenteras för. Även den svenska återhämtningen pågår för fullt sedan i juni.

Allt från exporten till hushåll som visar tillförsikt talar för återhämtning, men framför allt ser vi tecken på att arbetsmarknaden bottnar nu och att det finns förutsättningar för en ljusning framöver. I den miljön behövs inga allmänna stimulanser. Det kan till och med vara skadligt att förlänga bidrag som riskerar att bli permanenta eller dämpa trycket för att på lång sikt klara global konkurrens.

Finansministern har satt ribban högt, 100 miljarder är väldigt mycket pengar. Att alla partier ska få sitt och alla möjliga frågor lösas inom stödpaket är sannolikt en mycket dålig idé. Låt oss hoppas och tro att politikerna tar sitt ansvar och besinnar sig i sina önskedrömmar. Att de istället begränsar och riktar stöden dit de verkligen fortfarande behövs.

Annika Winsth
chefsekonom på Nordea

Annika Winsth

Gör: chefsekonom på Nordea

Mer om: Efter studier i Lund anställdes hon på finansdepartementet och gick därefter till Nordea 1994. Sitter i styrelsen för Lunds universitet samt i styrelsen för Utrikespolitiska Institutet.

Twitter: @annikawinsth

Läs fler krönikor av Annika Winsth »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]