[ Annons ]

Mark- och miljööverdomstolen meddelade på fredagen att man godtagit Stockholms kommuns beslut att anta detaljplanen för Slussen. Domstolens beslut får inte överklagas.
Publicerat 27 september, 2013

Nu är det beslutat – detaljplanen för Slussen godtas

Mark- och miljööverdomstolen meddelade på fredagen att man godtagit Stockholms kommuns beslut att anta detaljplanen för Slussen. Domstolens beslut får inte överklagas.

Den omdebatterade detaljplanen för Slussen har sedan den antogs av Stockholms kommun i december 2011 såväl överklagats till Länsstyrelsen som upphävts av Mark- och miljödomstolen. Efter ytterligare överklagande hos Mark- och miljööverdomstolen kom så domstolen med sitt beslut under fredagen och meddelade att man godtagit Stockholms kommuns beslut om att anta detaljplanen. Som svar på invändningar på detaljplanens innehåll och påverkan på olika intressen gör Mark- och miljööverdomstolen bedömningen att kommunen har hållit sig inom det handlingsutrymme som den har. Det finns därför inga skäl till att upphäva detaljplanen.

[ Annons ]

Detaljplanen öppnar upp för ombyggnation av Slussenområdet med nya publika platser, gator och kajer, ny- och ombyggnation av funktioner och ytor kopplade till kollektivtrafiken samt reglerar byggrätter för ny bebyggelse. Planen möjliggör också nybyggnation av slussränna samt nya avbördningskanaler från Mälaren och Saltsjön.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]