[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 11 december, 2017

Nu är det åter dags att energideklarera

Att sätta upp på kom-ihåg-listan för 2018: Boka in besök från energiexpert! För en stor del av landets fastighetsägare är det dags att förnya sin energideklaration. En deklaration som fått utstå en hel del kritik under åren.

Lagen om energideklaration för byggnader, baserad på ett EU-direktiv, infördes 2006. I september 2007 upprättades den första energideklarationen. Men energiinspektionerna av flerfamiljshus tog fart på riktigt under 2008 och något år framåt. Eftersom energideklarationen ska förnyas senast inom tio år kommer det alltså att uppstå en ny puckel med start nästa år.

[ Annons ]

Då var det brått, senast den 31 december 2008 skulle deklarationen vara gjord. Detta fick till följd att det på vissa orter var svårt att få tag i en energiexpert som kunde utföra deklarationen.

Roger Antonsson, som ansvarar för energideklarationsregistret på Boverket, menar att det dessvärre finns en risk att samma situation kan uppstå även denna omgång.

– Tidigare hade vi ett system där företaget var ackrediterat och kunde ha flera experter under sig. Det innebar att det som mest fanns runt 1 500 energiexperter.

När man 2014 gick över till att istället personcertifiera experter sjönk antalet eftersom alla inte uppfyllde kraven och kunde certifiera sig. Idag finns det runt 750 certifierade energiexperter.

Men att göra det själv kanske trots allt inte blir så objektivt.

Energiklassning infördes i deklarationerna 1 januari 2014. De nya deklarationerna har samma utformning som finns på till exempel tv-apparater och kylskåp. Skillnaden är att där är det nästan bara nya moderna produkter i energiklass A till C. För äldre byggnader är E en vanlig energiklass.

 

Mer kritik. I den granskning Riksrevisionen gjorde 2009 konstaterades att energideklarationer kostar svenska fastighetsägare över 700 miljoner kronor om året. Detta trots att hälften av alla genomförda energideklarationer saknade förslag till kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder.

Eftersom omgång två av energideklarationerna inträffar mitt under en övergångsperiod där både energireglerna i förra BBR och de nya nära noll energireglerna gäller, har det funnits frågor om det kan innebära en fördel att snabba på och deklarera enligt de ännu gällande gamla reglerna. Boverket utreder som bäst med målet att det inte ska inverka.

Släpar man efter som fastighetsägare alltför länge kan Boverket döma ut vite. Men Roger Antonsson betonar att man från Boverkets sida kommer att ta hänsyn till om det återigen uppstår flaskhalsar.

– Och har man problem med att få tag i en expert ska man höra av sig till oss. Vi är inte oresonliga.

Att istället låta fastighetsägarna själva lämna uppgifterna till Boverket, och därigenom förenkla systemet är något Fastighetsägarna tillsammans med bland andra Sveriges Byggindustrier och Sabo länge argumenterat för. Besvikelsen var stor när Sverige valde att inte föra fram detta på eu-nivå inför förhandlingarna om det så kallade vinterpaketet. Det ser också kärvt ut att utnyttja möjligheten att reglera detta på nationell nivå.

– Jag har en viss förståelse för kravet. Men att göra det själv kanske trots allt inte blir så objektivt. Därför har vi valt ett system med certifierade experter, säger Roger Antonsson.

I Finland, Estland, Österrike, Tyskland, Nederländerna med flera medlemsstater har man dock gjort en annan bedömning. Här kan bostadsföretag ha egna certifierade experter. Oberoendet och kvaliteten på deklarationerna anses här vara säkerställt genom kontroller av det certifierande organet.

Vasakronan är en av de fastighetsägare som haft stort fokus på energieffektivisering. Likväl behöver de anlita en certifierad energiexpert för ett besök i varje fastighet.

– Då vi mer än halverat vår energianvändning sedan 2010 och fortsatt har väldigt högt löpande fokus på dessa frågor, blir den externa certifierade energiexpertens besök ofta bara en onödig kostnad. Vad jag känner till har Vasakronan hittills aldrig fått ett förslag på energiåtgärd i en fastighet som vi inte redan känner till och planerat att utföra, säger Lennart Lifvenhjelm, chef Teknikstöd på Vasakronan.

Han betonar att han inte är negativt inställd till energideklarationen som sådan. Det kan bidra till en ökad medvetenhet om energianvändningen i byggnader.

– Men för egen räkning ser Vasakronan ingen vinst eller mervärde i att energideklarera.

Oavsett vad man tycker om energideklarationen börjar det alltså bli dags att boka tid i almanackan för att få den gjord.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]