Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 16 september, 2016

”Nu är chansen att vända trenden för hyresrätten”

Fastighetsägarna Sveriges chefekonom Tomas Ernhagen anser att det är hög tid att vända den långsiktiga negativa trenden för hyresrätten.

Hyresrätten är viktig, såväl för den som inte kan eller vill bo i villa eller bostadsrätt, som för samhället i stort. Vi måste ju kunna röra oss geografiskt utan att tvingas ta lån, oavsett om det handlar om att flytta för utbildning, för jobb eller bara för att pröva något nytt. Det låter som en självklarhet. Det är det inte. Det är tragiskt för den enskilde, men berör oss alla. När människor inte kan flytta till jobben, fungerar arbetsmarknaden sämre och ekonomin växer långsammare. Den välfärdskaka vi kan dela blir mindre än vad den annars skulle ha varit.

[ Annons ]

En snabb blick i Stockholmsstatistiken ställer problemet i blixtbelysning. För 70 år sedan dominerades lägenhetsbeståndet av privata hyresrätter. I dag är det istället bostadsrätten som regerar. Det är ingen vild gissning att tro att denna förändring har något att göra med den hyresreglering som infördes under andra världskriget. Den satte ett tak på hyresvärdarnas intäkter. När ekonomin kickade igång efter kriget fick inte hyrorna följa med. Det blev snart en dålig affär att satsa på hyresrätter.

Bostadsrätten förde länge en slumrande tillvaro. I slutet av 1960-talet togs den prisreglering bort som gällt sedan kriget. Plötsligt var bostadsrätten fri att möta behovet av bostäder i huvudstaden. Det gjorde den med besked när urbaniseringen tog fart. Mängder av bostadsrätter byggdes. Tyvärr ombildades också mängder av hyresrätter till bostadsrätter. Det var den enda möjligheten för hyresvärdar att ta del av den värdeökning som följde av folks drömmar om att flytta till huvudstaden. Hyrorna tilläts ju inte att reagera på den ökade efterfrågan. Regleringen hade visserligen omvandlats till ett förhandlingsspel mellan Hyresgästföreningen (hgf) och de kommunala bostadsbolagen. Men precis som tidigare togs ingen notis om den allmänna ekonomiska utvecklingen. Fokus låg istället på de kommunala bolagens kostnadsutveckling. De privata hyresvärdarna fick vackert anpassa sig till detta. Signalen till den som funderade på att bygga hyresrätter för långsiktig förvaltning var tydlig: Satsa på något annat!

Med ett antal reformer som trädde i kraft 2011 ville lagstiftaren vända den olyckliga trenden. Nu skulle de boendes värderingar styra hyresutvecklingen, inte de allmännyttiga bolagens kostnader. Äntligen, tänkte många, skulle hyresrätten välkomnas in i värmen och få ta del av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Så blev det inte. Förhandlingarna fortsatte istället som om inget hade hänt. Det var möjligt på grund av det veto förhandlingssystemet ger hgf. Det utnyttjades fullt ut i förhandlingarna om 2016 års hyror. Trots att ekonomin nu tuffar på med 3–4 procent, kommer hyrorna på de flesta håll att stiga mindre än den låga inflationen. Signalen är lika tydlig som tidigare: Glöm långsiktig förvaltning av hyresrätter.

När bostadsmarknadens parter nu sätter sig vid bordet för att förhandla om 2017 års hyror har de en ny chans att låta folks värderingar påverka hyrorna och därmed vända den långsiktiga negativa trenden för hyresrätten. Ta den!

Tomas Ernhagen, 
chefekonom, Fastighetsägarna Sverige 

Listat

GRATISPENGAR
Noll- och minusräntor och en lågkonjunktur lurande bakom hörnet. Allt fler sätter nu hoppet till gratispengar som aldrig ska betalas tillbaka.

SNART FREXIT
Om Marine Le Pen  flyttar in i Élysée-palatset kan Frexit få Brexit
att framstå som en ljum sommarbris i jämförelse.

BÅTEN PÅ LAND
Är det lönt att ha båt på denna sibiriska halvö? Den står ju på landbacken större delen av året.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]