[ Annons ]

Campus Albano blir den första campusmiljön i landet som certifieras enligt Citylab.
Publicerat 4 november, 2019

Nu är certifieringen Citylab komplett

Nu är den fjärde och sista pusselbiten i certifieringen Citylab på plats. Det innebär att den första svenska hållbarhetscertifieringen för hela stadsdelar nu är komplett.

Pilotversionen av Citylab, certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling, lanserades 2015. Därefter har de olika delarna lanserats allt eftersom. Både miljömässig och social hållbarhet utvärderas – från luftkvalitet och klimatpåverkan till om människor känner sig trygga och har tillgång till grönområden.

[ Annons ]

– En certifiering är ett bevis på att man arbetat på ett framgångsrikt sätt med Agenda 2030 och de svenska hållbarhetsmålen. Certifieringen skapar också en bättre samverkan mellan olika aktörer inom stadsdelen, säger Sigrid Walve, chef Citylab på Sweden Green Building Council.

Masthuggskajen i Göteborg var första stadsdel att bli Citylab-certifierad. Relativt nyligen stod det klart att Campus Albano blir den första campusmiljön i landet som certifieras enligt Citylab.

Sedan tidigare finns certifieringar för planeringen och genomförandet av stadsutvecklingsprojekt. Den nya certifieringen Citylab Certifiering av en stadsdels hållbarhet utvärderar hållbarhetsprestandan i stadsdelar. Med den på plats är verktygslådan för hållbar stadsutveckling komplett.

– Arbetet med att ta fram Citylab har involverat över tusen personer från näringsliv, kommuner och akademi. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga! säger Lotta Werner Flyborg, VD på Sweden Green Building Council.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]