Publicerat 9 juni, 2020

NP3 tar in 90 miljoner kronor i riktad nyemission

NP3 Fastigheter gör en riktad nyemission som tillför bolaget 89,9 miljoner kronor före transaktionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar 3,1 miljoner preferensaktier som säljs till priset av 29 kronor styck.

Priset fastställdes genom ett book building-förfarande och motsvarar en rabatt på 5,0 procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen för de senaste tio handelsdagarna fram till och med den 8 juni.

Emissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare.

Det nya totala antalet aktier i bolaget efter emissionen blir 82 288 946 stycken, varav 27 950 000 är preferensaktier.

Utspädningseffekten är cirka 3,8 procent av antalet aktier och 0,5 procent av röster i bolaget.

Syftet med emissionen är att anpassa bolagets kapitalbehov för att skapa ytterligare finansiellt utrymme för att skyndsamt kunna tillvara på förvärvsmöjligheter och därigenom skapa aktieägarvärde, heter det.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]