[ Annons ]

Styrelsen för NP3 går vidare med planerna att notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och genomföra en ägarspridning genom nyemission av aktier.
Publicerat 19 november, 2014

NP3 på väg mot börsen

Styrelsen för NP3 går vidare med planerna att notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och genomföra en ägarspridning genom nyemission av aktier.

Noteringen ska främja NP3:s fortsatta expansion och utveckling meddelar NP3. Ett prospekt med fullständiga villkor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

[ Annons ]

Styrelsen för NP3 har fått sin ansökan om upptagande till handel av sina aktier på Nasdaq Stockholm godkänd, under förutsättning att bland annat spridningskravet uppfylls. Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 4 december 2014.
– NP3 fokuserar på högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige och kännetecknas av god lokalkännedom, affärsmässighet, effektiv organisation och en personlig stil. Vi har sedan starten 2010 skapat en väldiversifierad fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om drygt 3,2 miljarder kronor som utgör en bra bas för effektiv förvaltning och fortsatt expansion. Genom lokal närvaro och god marknadskännedom tar vi en aktiv roll som långsiktig fastighetsägare på utvalda orter. För NP3 är en börsnotering ett naturligt steg i en fortsatt spännande utveckling, kommenterar Anders Nelvig.

NP3 erbjuder 6 666 667 nyemitterade aktier. Teckningskursen har fastställts av styrelsen till 30 kronor per aktie. Utöver dem finns det en övertilldelningsoption om högst 1 000 000 nyemitterade aktier. Om  övertilldelningsoption utnyttjas kommer NP3 tillföras 230 miljoner kronor före emissionskostnader.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]