Publicerat 23 oktober, 2020

NP3 ökar förvaltningsresultatet med 14 procent i tredje kvartalet

NP3 Fastigheter redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 273 miljoner kronor (246), en ökning med 11,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 221 miljoner kronor (191), en ökning med 15,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 154 miljoner kronor (135), en ökning med 14,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 171 miljoner kronor (139). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 16 miljoner kronor (24) och värdeförändringar på finansiella instrument med 2 miljoner kronor (-21).

Resultatet efter skatt blev 144 miljoner kronor (125), en ökning med 15,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,39 kronor (2,06), vilket innebär en ökning med 16,0 procent mot föregående år.

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie steg till 75,41 kronor (62,35) per den 30 september.

- Efter mer än ett halvår i den rådande pandemin har dess konsekvenser för NP3 hittills varit mindre än vad jag befarade i våras. Men vi kan konstatera att pandemin definitivt inte är över och vi tar dess potentiella framtida följdverkningar på största allvar. Samtidigt ser jag fortsatta möjligheter för NP3 till följd av de förändrade marknadsförhållanden som uppstår i våra lokala marknader, möjligheter som vi ska göra allt för att ta tillvara, kommenterar vd Andreas Wahlén i delårsrapporten.

Pandemins ekonomiska effekter har till stor del kompenserats av lägre underhållskostnader och av statligt stöd. Rabatter för perioden uppgår till 10 miljoner kronor och det statliga stödet till 2 miljoner kronor.

- Transaktionsmarkanden i våra områden har återigen kommit igång och är på nivåer som före pandemin. Rådande konkurrens gör det till en fortsatt utmaning för oss att finna investeringsobjekt som motsvarar våra krav. Men det är en utmaning vi tar oss an med tillförsikt. Jag har stor tilltro till fortsatt tillväxt för NP3 då vi har en organisation med mycket god förmåga att fånga upp förvärvsmöjligheter i våra lokala marknader.

Under tredje kvartalet uppgick nettouthyrningen till 6 miljoner kronor och för delåret 8 miljoner kronor.

- Inför avslutningen av året tror jag på fortsatt bra hyresmarknad som i sin tur ger investeringsmöjligheter för NP3. Vi har en kassa på 560 miljoner kronor som ger oss möjligheter. I föränderliga marknadssituationer uppkommer möjligheter och min ambition är att NP3 ska ta tillvara de bästa av dessa, avslutar Andreas Wahlén.

NP3, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter27324611,0%
Driftöverskott22119115,7%
Förvaltningsresultat15413514,1%
Resultat före skatt17113923,0%
Nettoresultat14412515,2%
Resultat per aktie, kronor2,392,0616,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor75,4162,3520,9%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]