Publicerat 19 februari, 2021

NP3 ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, höjer utdelningen

Fastighetsbolaget NP3 redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med året innan. Styrelsen föreslår en höjd utdelning på 3,60 kronor per aktie (3,40) med utbetalning vid två tillfällen vardera på 1,80 kronor per aktie.

Hyresintäkterna uppgick till 283 miljoner kronor (266), en ökning med 6,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 214 miljoner kronor (188).

Förvaltningsresultatet uppgick till 150 miljoner kronor (127).

"Det stärkta förvaltningsresultatet beror på ett större fastighetsbestånd, större bidrag från våra intresseföretag och minskade kostnader för underhåll och media under året", säger vd Andreas Wahlén.

Resultatet före skatt var 419 miljoner kronor (529).

Resultatet efter skatt blev 318 miljoner kronor (434), och per aktie 5,58 kronor (7,76).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 80,47 kronor (70,36).

NP3, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter2832666,4%
Driftöverskott21418813,8%
Förvaltningsresultat15012718,1%
Resultat före skatt419529-20,8%
Nettoresultat318434-26,7%
Resultat per aktie, kronor5,587,76-28,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor80,4770,3614,4%
Utdelning per aktie, kronor3,603,405,9%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]