Publicerat 9 juli, 2021

NP3 ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget NP3 redovisar ökade hyresintäkter och ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 295 miljoner kronor (271), en ökning med 8,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 224 miljoner kronor (202).

Förvaltningsresultatet uppgick till 160 miljoner kronor (136). Ökningen av förvaltningsresultatet berodde på ett större fastighetsbestånd, samt ett större bidrag från bolagets intresseföretag.

Resultatet före skatt var 499 miljoner kronor (135).

Resultatet efter skatt blev 423 miljoner kronor (110), och per aktie 7,44 kronor (1,76).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 92,6 kronor (72,61).

I rapporten uppger vd Andreas Wahlén att det ökade resultatet härleds till störst del av ett större fastighetsbestånd, men även bidrag från intressebolag och joint ventures samt en högre uthyrningsgrad.

"En marknad med historiskt låga yielder innebär utmaningar för vår tillväxt. Men med våra lokala organisationer kan vi göra förvärv med en något lägre initial avkastning, som skall lyftas över tid. Till exempel kan vakanser eller hyresnivåer som inte speglar marknaden medföra möjligheter som vi kan ta tillvara på och på så sätt även addera skalfördelar i förvaltningen. Detta gör att NP3, trots en konkurrensutsatt marknad, skall kunna skapa aktieägarvärde", skriver bolagets vd Andreas Wahlén i rapporten.

NP3, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter2952718,9%
Driftöverskott22420210,9%
Förvaltningsresultat16013617,6%
Resultat före skatt499135269,6%
Nettoresultat423110284,5%
Resultat per aktie, kronor7,441,76322,7%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor92,672,6127,5%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]