Publicerat 3 april, 2024

NP3 kallar till årsstämma 7 maj – föreslår nyval av en ledamot

Fastighetsbolaget NP3 kallar till årsstämma 7 maj på huvudkontoret i Sundsvall.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Åsa Bergström, Mia Bäckvall Juhlin, Anders Nilsson, Hans-Olov Blom och Nils Styf och nyval av Anders Palmgren. Nils Styf föreslås omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om en sakutdelning på bolagets stamaktie och en kontant utdelning på stamaktien. Förslaget till stämman är i linje med vad som kommunicerats i bokslutet.

Styrelsen föreslår att man ska bemyndigas att ta ett beslut om nyemission av högst 5,4 miljoner stamaktier och högst 15 miljoner preferensaktier.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelsen ska uppgå till 395 000 kronor till ordföranden och 205 000 kronor för ledamöter. Man föreslår därmed att arvodet höjs med 20 000 kronor för ordföranden och 15 000 kronor för ledamöter.

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]