Publicerat 12 maj, 2021

NP3 genomför riktad nyemission av preferensaktier för 222 miljoner kronor, rabatt på 4,5 procent

Fastighetsbolaget NP3 genomför en riktad nyemission av 7,05 miljoner preferensaktier till teckningskursen 31,50 kronor per aktie. Bolaget tillförs 222 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 4,5 procent mot stängningskursen den 11 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen riktades till svenska och internationella professionella och institutionella investerare. Kapitaltillskottet avses användas för att stärka bolagets finansiella beredskap för framtida affärsmöjligheter samt för kommande tillträden avseende tidigare kommunicerade fastighetsförvärv.

NP3:s största aktieägare Poularde, där styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall och Mia Bäckvall Juhlin har ägarintressen, har anmält intresse och efter beslut av styrelsen erhållit tilldelning enligt samma principer som tillämpats för tilldelning till de övriga professionella och institutionella investerarna i nyemissionen.

NP3 har efter den riktade nyemissionen 89,34 miljoner aktier utestående, fördelat på 54,34 miljoner stamaktier och 35,00 miljoner preferensaktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]