Publicerat 15 september, 2021

NP3 förvärvar fastigheter för 251 miljoner kronor från Bonnier

Fastighetsbolaget NP3 har ingått avtal om att förvärva en fastighetsportfölj från Bonnier-koncernen med ett sammanlagt fastighetsvärde på 251 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

De förvärvade fastigheterna är i huvudsak industri- och kontorsfastigheter belägna i Falun, Östersund, Jönköping, Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 28 700 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde på 26,2 miljoner kronor och en uthyrningsgrad på 91,6 procent.

Köpeskillingen kommer dels betalas kontant och dels med 3 miljoner nyemitterade preferensaktier i NP3, med teckningskursen 34,02 kronor.

Bonnier kommer ha en lock-up på preferensaktierna, vilken innebär att de får avyttra en tredjedel av sina nya preferensaktier först efter 30, 60 respektive 90 kalenderdagar från tillträdesdagen för transaktionen.

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]