NP3 Fastigheter köper i Sundsvall och Östersund

NP3 Fastigheter har förvärvat sex industrifastigheter om 20 000 kvadratmeter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 125 miljoner kronor.

Annons:


Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 15,1 miljoner kronor.

Fyra av fastigheterna ligger i Östersund och två i Sundsvall. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till fyra år. Fastigheterna i Sundsvall har tillträtts under fjärde kvartalet 2018 och fastigheterna i Östersund tillträds under januari 2019. Förvärven är gjorda i tre separata transaktioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons: