Publicerat 22 juni, 2021

NP3 Fastigheter förhandlar om förvärv av fastigheter för nära 1,3 miljarder kronor

NP3 Fastigheter förhandlar om förvärv av sjutton fastigheter till ett värde om 1 293 miljoner kronor i Skellefteå.

Förvärvsavtalet som avser 17 fastigheter kan komma att ingås inom kort och förvärvet kommer att vara villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige. Det årliga hyresvärdet uppgår till 101 miljoner kronor.

Det finns ännu inga garantier huruvida förvärvsavtal kommer att ingås eller inte.

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]