Publicerat 20 december, 2021

Norska bostadspriserna väntas stiga med 4 procent under 2022

Bostadspriserna i Norge väntas stiga med 4 procent under 2022, enligt en prognos från Eiendom Norge.

- Vissa städer kommer att få en starkare uppgång, vilket totalt sett ger en måttlig uppgång av bostadspriserna i landet som helhet under 2022. Vi räknar med att Oslo kommer att ha en något svagare utveckling 2022 än de andra storstäderna, säger Henning Lauridsen, vd för Eiendom Norge.

För Oslo väntas en ökning med 3 procent då högre räntor slår hårdare än andra städer på grund av höga priser och skuldnivåer. För Bergen, Trondheim och Stavanger spås uppgångar om 6, 5,5 respektive 6 procent.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]