[ Annons ]

I ett nytt avtal med E ON förbinder sig Norrvidden att välja ursprungsmärkt el från förnybar vattenkraft.
Publicerat 6 september, 2011

Norrvidden tecknar avtal om förnybar el

I ett nytt avtal med E ON förbinder sig Norrvidden att välja ursprungsmärkt el från förnybar vattenkraft.

Genom att prioritera miljövänliga alternativ i såväl den dagliga driften som vid nya projekt bidrar Norrvidden till en mer hållbar samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan.

[ Annons ]

–       Fastigheter står för en betydande andel av Sveriges totala energianvändning. Det nya avtalet ger inte en ekonomisk vinning för bolaget, men väl en stor miljövinst. Våra kunder efterfrågar också miljömärkt energi varför detta avtal är ett naturligt steg i vårt miljöarbete. Alla insatser som bidrar till ett mer hållbart samhälle överväger vi noga och det här är en insats vi gärna gör, säger Peter Andersson VD på Norrvidden Fastigheter AB i ett pressmeddelande.

Genom Norrviddens aktiva miljöval minskas nu utsläppsmängden koldioxid årligen, till följd av den elförsörjning bolaget köper, med hela 8,3 ton. Som jämförelse motsvarar det samma mängd koldioxid som 3 200 vanliga, bensindrivna bilar som kör 1 500 mil per år släpper ut.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]