[ Annons ]

Skrindan, som ägs av Altor och Bure, har nu startat processen med att hitta en långsiktig ägare till Norrlands ledande fastighetsbolag Norrvidden. Fastighetsbeståndet har vid en extern värdering bedömts uppgå till cirka 6,4 miljarder kronor.
Publicerat 18 mars, 2011

Norrvidden söker ny ägare

Skrindan, som ägs av Altor och Bure, har nu startat processen med att hitta en långsiktig ägare till Norrlands ledande fastighetsbolag Norrvidden. Fastighetsbeståndet har vid en extern värdering bedömts uppgå till cirka 6,4 miljarder kronor.

– Vi tror att Norrvidden med sitt goda anseende, skickliga organisation, starka marknadsposition och mycket intressanta bestånd kommer att möta ett stort intresse bland de aktörer som vill öka sina fastighetsinvesteringar i norra Sverige. Ett starkt Norrvidden kommer att bli ännu starkare med en långsiktig ägare, säger Per Uhlén, styrelseordförande i Norrvidden.

[ Annons ]

Norrvidden, som bildades sommaren 2002, är Norrlands största fastighetsbolag, med lokalkontor i Sundsvall, Östersund, Gävle, Umeå och Luleå. Huvudkontoret finns i Sundsvall. Bolaget äger fastigheter om totalt ca 840 000 kvadratmeter. Marknadsvärdet av fastigheterna har vid en extern värdering bedömts uppgå till cirka 6,4 miljarder kronor.

Under 2010 uppgick hyresintäkterna till drygt 700 miljoner kronor och verksamheten uppvisade ett resultat före skatt om 175 miljoner kronor.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]