[ Annons ]

Förändringar i konkurrenslagen låg bakom Norrlandspojkarnas beslut att avbryta samarbetet.
Publicerat 27 juni, 2011

Norrlandspojkarna drar sig ur samarbete med Sundsvalls kommun

Förändringar i konkurrenslagen låg bakom Norrlandspojkarnas beslut att avbryta samarbetet.

Norrlandspojkarna Fastighets AB säljer sin 50-procentiga del av Norra Kajen AB – ett bolag de äger gemensamt med Sundsvalls kommun. Ett alternativ är att överlåta den till Sundsvalls kommun som då får ett 100 procentigt ägande av bolaget. Skälet är främst de skärpningar i konkurrens­lagstiftningen som genomfördes i juni 2010.

[ Annons ]

– Kommunen har haft ett bra samarbete med Norrlandspojkarna. Nu får vi se över förutsättningarna för det kommunala ägandet. Vi beklagar naturligtvis att Norrlandspojkarna fattat detta beslut, men har full förståelse för deras ställningstagande, säger kommunalrådet Magnus Sjödin (M).

Norra Kajen bildades i juni 2006 med syftet att exploatera industri- och hamnområdet längs med Sundsvallsfjärdens norra strand, från centrala Sundsvall till Skönsberg. Tillsammans ägde kommunen och Norrlandspojkarna huvuddelen av fastigheterna inom området.

– Som privat företag behöver vi affärsmässiga förutsättningar för att kunna driva projekt. När förutsättningarna i konkurrenslagen har förändrats ser vi begränsade möjligheter att skapa tillräcklig affärsnytta. Därför är det bättre för alla parter, inte minst för Sundsvallsborna, om kommunen vill ta över hela ansvaret för utvecklingen av området, säger Andreas Nelvig, vd för Norrlandspojkarna Fastighets AB.

Beslut om kommunens ställningstagande tas av kommunfullmäktige. Målsättningen är att frågan ska avgöras i höst.  Då avgörs även den eventuella köpesumman som värderas fram av en oberoende aktör.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]