[ Annons ]

Publicerat 4 januari, 2012

Norrköping?allt starkare

Norrköping växer allt mer samman med Linköping vilket skapar en stark fjärde storstadsregion. Fortsätter den trenden är utsikterna ljusa.

Norrköping förknippas fortfarande ofta med epitetet ”arbetarstaden”. Fast det stämmer inte längre. Staden har varit först ut att genomgå en stor strukturomvandling till att numera ha ett diversifierat näringsliv där tjänst och service är en stor del. Tillverkningssektorn har en lägre andel än i stort sett alla jämförbara städer. Norrköping har ett bra strategiskt läge med hamn-, flyg- och tågförbindelser.

[ Annons ]

De lokala fastighetsägarna i staden tar ett stort ansvar för att omvandla och konvertera den äldre genuina bebyggelsen till moderna kontor, butiker, undervisningslokaler samt bostäder. Tyréns har gjort en undersökning där man frågar invånarna hur de upplever sin stad i fråga om attraktivitet, miljö och boendekvalitet med mera. Norrköping kom på tredje plats efter Halmstad och Göteborg.

Kontor
Utvecklingen för kontorsmarknaden har varit god under de senaste åren. Tidigare stod hyrorna och stampade på några hundra kronor över 1 000 kr/kvm. Nu kan kontorshyror tecknas på nivåerna 1 500–1 600 kr/kvm, varmhyra.
Landic VIII med danskt moderbolag sålde Presidenten 1 till Hemfosa under februari 2011. Fastig­heten är cirka 35 000 kvm kontor. Den inrymmer statliga hyresgäster som Migrationsverket, Kriminalvårdsstyrelsen och Skatte­verket. Köpesumman bedöms uppgå till i storleksordningen 375–400 Mkr. Direktavkastningen till strax under sju procent. Fastigheten har tidigare brottats med stora vakanser och varit en problemfastighet med miljöproblem. Nu kan den mera betecknas som en kassako.
Lundbergs har nyligen färdigställt produktion av kontor på hela 10 000 kvm för framförallt Transportstyrelsens räkning i kv Lyckan 14. Hyresnivån på ett långt kontrakt uppgår till 1 450 kr/kvm, kallhyra. Fastigheten innehåller även nya butiker i bottenvåningen och garage.

Fastigheten Gropen 9 på Källvindsgatan 3. Köptes av FastParnter tillsammans med fastigheten Bomullspinneriet i december 2010. Säljare Offentliga fastigheter Sverige. Area 12 528 kvm och pris mellan 230–240 Mkr. Direktavkastning cirka 6,75 procent.

Handel
I Hageby har ”Hageby världens centrum” färdig­ställts som gör att handelsplatsen blir Östergöt­lands största köpcentrum med över hundra butiker och en uthyrningsbar area om totalt cirka 40 000 kvm. Samtliga butiker är ännu inte uthyrda. Det norska bolaget Steen & Ström som äger centrumet, köptes 2008 upp av franska Kleppiere. Även externhandeln i Galleria ”Ingelsta Shopping” har byggts till och utökat sina shoppingytor för några år sedan. Detta samt att den starka cityhandeln med tre gallerior finns har gjort att vakanser har uppstått i framförallt externhandelns så kallade ”lådor”.

Logistik
Norrköpings läge gör staden attraktiv som logistikort. Norrköping/Linköping rankas som tvåa i Sverige. Logistiketableringar fortsätter. Lokala Bronsfastigheter AB har uppfört ett centrallager på 11 000 kvm i Jursula industriområde.
åt  Haugengruppen

December 2010 köpte FastPartner kontorsfastigheten Smedjan för cirka 34 Mkr (14 800kr/kvm). Säljare är en privatperson. Direktavkastningen cirka 6,75–7 procent.

Bostäder
Efterfrågan på bostäder är god med låga vakanser. Nyproduktion av bostäder pågår och planeras på bra centrala lägen längs Strömmen. Från år 2001 fram till 2010 har priserna i stort fördubblats. Från 5 100 kr/kvm till cirka 10 000 kr/kvm. Omsättningen har minskat under 2010 och fastigheter i mer perifera lägen har sålts varför medelpriset visar en nedgång. Detta torde dock inte vara fallet om urvalet av sålda objekt varit helt lika. För år 2011 är medelpriset uppe på 10 900 kr/kvm.
Slutsatser
Sedan Campus Norrköpings tillkomst har staden utvecklats och vuxit varje år. Arbetslösheten är dock fortfarande relativt hög. Tittar man på internationella aktörer så ser de Norrköping-Linköping som en region vilket ger en större tyngd vid investeringsbeslut. Det absolut viktigaste för fastighetsmarknaden i regionen och Norrköping är att politikerna fortsätter och utvecklar samarbetet i ”fjärde storstadsregionen”. Kontorsmarknaden har varit stark även under lågkonjunkturen och handeln har ökat markant med nya stora etableringar. Det kommer att bli intressant att följa  handelsutvecklingen. Det råder ett underskott på bostäder och byggnation pågår med nya projekt som dras igång. Över åren kan man också se att likviditeten på fastighetsmarknaden är god.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Barometern publiceras i samarbete med Nai Svefa, DTZ och Newsec

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]