[ Annons ]

– Att skapa hållbara stadsmiljöer som möjliggör tillväxt kommer att vara centralt för oss här i norr, säger Rune Brandt, samhällsbyggnadsdirektör i Umeå kommun.Foto: Fredrik Larsson/ Visit Umeå
Publicerat 28 februari, 2023

Norrkommuner samarbetar kring hållbar tillväxt

Hållbart bostadsbyggande är ett av de områden de sex kommuner i norra Sverige nu går samman kring i en fördjupad satsning.

Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund har beviljats medel från det nationella regionalfondsprogrammet för att genomföra en förstudie om hållbar tillväxt i norr. Tillsammans ska man identifiera gemensamma utmaningar och förutsättningar för hållbar stadsutveckling och tillväxt.

Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg Skellefteå kommun, ser möjligheter kring att samarbeta kring samhällsomvandlingens utmaningar.

[ Annons ]

 – Skellefteå ska göra 40 års utveckling på 10 år. Alla delar av Skellefteå växer dessutom samtidigt. Nya bostäder, nya skolor, nya företag, nya invånare. Det går snabbt. Det är utmanande. Det kräver mod. Och vi är övertygade om att det blir bäst om vi samarbetar, säger Karin Degerfeldt.

Till kommunerna i de sex städerna kopplas även företag och ideella organisationer i arbetet att hitta tänkbara lösningar på gemensamma problem som städerna. Det handlar också om att tillvarata kompetens i de olika kommunerna. Framtida samarbetsområdena är kompetensförsörjning, hållbart bostadsbyggande, klimatomställning, energiförsörjning och hållbara transporter. Förstudien ska sedan resultera i en gemensam regional strategi som pekar ut ett antal prioriterade åtgärder som kan stärka hållbar stadsutveckling och tillväxt i hela regionen.

– Samverkan är avgörande för den samhällsomvandling som sker i norra Sverige nu. Att skapa hållbara stadsmiljöer som möjliggör tillväxt kommer att vara centralt för oss här i norr, säger Rune Brandt, samhällsbyggnadsdirektör i Umeå kommun.

Projektet, som kallas Thriving Northern Cities, är en förstudie med budget på 1,2 miljoner kronor. I nästa fas kan städerna tillsammans söka uppemot 100 miljoner kronor för att genomföra aktiviteterna i strategin.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]