Sweden Green Building Council har tillsammans med Green Building Councils i Norge, Finland och Island fått 3,6 miljoner norska kronor från Nordic Built för att ta fram ett nordiskt ramverk för hållbar stadsutveckling.
Publicerat 19 december, 2013

Nordiskt samarbete för hållbar stadsutveckling

Sweden Green Building Council har tillsammans med Green Building Councils i Norge, Finland och Island fått 3,6 miljoner norska kronor från Nordic Built för att ta fram ett nordiskt ramverk för hållbar stadsutveckling.

Nu ska Sweden Green Building Council samarbeta med motsvarande organisation i övriga nordiska länder. Målet med samarbetet är att hitta ett gemensamt arbetssätt för hållbar stadsutveckling i de nordiska länderna.

[ Annons ]

– Nordiska städer är internationella förebilder på hållbar stadsplanering. Nu ska Nordiska Green Building Councils, städer, universitet och företag samverka i att definiera vad vi nordbor menar med en hållbar stad, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council.

Projektet kommer att utföras tillsammans med många samverkanspartner – från svensk sida medverkar 46 olika kommuner, företag, forskningsinstitut och högskolor i projektet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar).
– Vi ska under 2014 ta fram ett svenskt ramverk för hållbar stadsutveckling inom HCS och kommer att samordna detta med utvecklingen av det nordiska ramverket, säger Ann-Kristin Karlsson, chef för hållbara städer på Sweden Green Building Council, som kommer vara projektledare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]