Publicerat 12 oktober, 2021

Nordisk Bergteknik backar 1,2 procent i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

Nordisk Bergteknik, verksamt inom berghantering och grundläggning, började i dag den 12 oktober att handlas på Nasdaq Stockholm. Intresset för att teckna aktier i bolaget var mycket stort och erbjudandet övertecknades flera gånger om.

Bolaget noterar B-aktier som handlas med kortnamnet NORB B på segmentet Midcap. Teckningskursen var på förhand bestämd till 26 kronor per B-aktie.

Erbjudandet utgörs av 19,23 miljoner nyemitterade B-aktier för 500 miljoner kronor samt 1,00 miljon befintliga B-aktier för 26 miljoner kronor som säljs av investmentbolaget Pegroco. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 3,03 miljoner nyemitterade B-aktier för 79 miljoner kronor.

Ankarinvesterare är Carnegie Fonder, Roosgruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström som åtagit sig att teckna 9,23 miljoner B-aktier i erbjudandet för 240 miljoner kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 26,88 kronor som högst betalt och 25,62 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 25,70 kronor, en nedgång på 1,2 procent jämfört med teckningskursen på 26 kronor per aktie. Aktier för 12,9 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag.

Bolaget har 97,24 miljoner aktier utestående, inklusive onoterade A-aktier och börsvärdet är 2,5 miljarder kronor räknat på senast betalt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]