Publicerat 27 april, 2021

Nordic Waterproofings rörelseresultat uppgick till 22 miljoner kronor i Q1

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing redovisar en högre omsättning och betydligt bättre rörelseresultat i det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden. Bolaget vänder till vinst.

Omsättningen steg 5,1 procent till 704 miljoner kronor (670).

Ebitda-resultat blev 50 miljoner kronor (32), med en ebitda-marginal på 7,1 procent (4,8).

Rörelseresultatet blev 22 miljoner kronor (2), med en rörelsemarginal på 3,1 procent (0,3).

Resultatet efter skatt blev 11 miljoner kronor (-9), och per aktie 0,47 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -88 miljoner kronor (-86).

Nordic Waterproofing, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning7046705,1%
EBITDA503256,3%
EBITDA-marginal7,1%4,8%
Rörelseresultat2221 000,0%
Rörelsemarginal3,1%0,3%
Nettoresultat11-9
Resultat per aktie, kronor0,47-0,37
Kassaflöde från löpande verksamhet-88-86

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]