Publicerat 3 november, 2020

Nordic Waterproofing ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 1,7 procent till 916 miljoner kronor (901).

Den organiska tillväxten var 5 procent, förvärvade bolag bidrog inte till tillväxten och valutaomräkningseffekterna var negativa och påverkade nettoomsättningen med -3 procent.

Rörelseresultatet blev 133 miljoner kronor (109), med en rörelsemarginal på 14,5 procent (12,1).

Avskrivningar av kundrelationer hos förvärvade bolag, och administrativa kostnader för konsolidering av bolag påverkade rörelseresultatet negativt. Ökade volymer och kostnadskontroll påverkade positivt.

Resultatet efter skatt blev 98 miljoner kronor (78), en ökning med 25,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,1 kronor (3,29), vilket innebär en ökning med 24,6 procent mot föregående år.

Regeringsstöd relaterade till coronapandemin uppgick till 1 miljon kronor.

Försäljningen i Finland minskade med -5 procent i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i Danmark ökade med 11 procent i kvartalet. Försäljningen i Sverige ökade med 3 procent medan den minskade med -2 procent i Norge.

Nordic Waterproofing, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning9169011,7%
Rörelseresultat13310922,0%
Rörelsemarginal14,5%12,1%
Nettoresultat987825,6%
Resultat per aktie, kronor4,13,2924,6%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]