Publicerat 9 februari, 2021

Nordic Waterproofing ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Utdelningen föreslås återinföras.

Omsättningen steg 0,8 procent till 769 miljoner kronor (763).

Ebitda-resultat blev 93 miljoner kronor (91), med en ebitda-marginal på 12,1 procent (11,9).

Rörelseresultatet blev 65 miljoner kronor (62), med en rörelsemarginal på 8,5 procent (8,1).

Resultatet före skatt var 72 miljoner kronor (64).

Resultatet efter skatt blev 56 miljoner kronor (61), en minskning med 8,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,32 kronor (2,54), vilket innebär en minskning med 8,7 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 10 kronor (0).

Nordic Waterproofing, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning7697630,8%
EBITDA93912,2%
EBITDA-marginal12,1%11,9%
Rörelseresultat65624,8%
Rörelsemarginal8,5%8,1%
Resultat före skatt726412,5%
Nettoresultat5661-8,2%
Resultat per aktie, kronor2,322,54-8,7%
Utdelning per aktie, kronor100

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]