Publicerat 9 februari, 2021

Nordic Waterproofing ökar intäkterna och rörelseresultatet, föreslår rejäl utdelning (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing redovisar ökade intäkter och rörelseresultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Utdelningen föreslås återinföras med ett rejält belopp.

Nettoomsättningen steg 0,8 procent till 769 miljoner kronor (763). Den organiska tillväxten var 5 procent.

Ebitda-resultat blev 93 miljoner kronor (91), med en ebitda-marginal på 12,1 procent (11,9).

Rörelseresultatet blev 65 miljoner kronor (62), med en rörelsemarginal på 8,5 procent (8,1).

Resultatet före skatt var 72 miljoner kronor (64).

Resultatet efter skatt blev 56 miljoner kronor (61), en minskning med 8,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,32 kronor (2,54), vilket innebär en minskning med 8,7 procent mot föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 183 miljoner kronor (154) i fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 5,50 kronor per aktie (0,00) samt en extra utdelning om 4,50 kronor per aktie avseende 2019, totalt 10 kronor per aktie (0).

- Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är stark och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud, kommenterar vd Martin Ellis i bokslutskommunikéen.

Nordic Waterproofing, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning7697630,8%
EBITDA93912,2%
EBITDA-marginal12,1%11,9%
Rörelseresultat65624,8%
Rörelsemarginal8,5%8,1%
Resultat före skatt726412,5%
Nettoresultat5661-8,2%
Resultat per aktie, kronor2,322,54-8,7%
Utdelning per aktie, kronor100

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]