Publicerat 20 juli, 2021

Nordic Waterproofing ökar intäkterna och resultatet i andra kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing redovisar ökande intäkter och högre resultat i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 12,4 procent till 1 067 miljoner kronor (949). Den organiska tillväxten var 8 procent.

Bruttovinsten blev 327 miljoner kronor (281), med en bruttovinstmarginal på 30,6 procent (29,6).

Ebitda-resultat blev 192 miljoner kronor (166), med en ebitda-marginal på 18,0 procent (17,5).

Rörelseresultatet blev 160 miljoner kronor (137), med en rörelsemarginal på 15,0 procent (14,4).

Resultatet före skatt var 152 miljoner kronor (135).

Resultatet efter skatt blev 115,7 miljoner kronor (108,6), en ökning med 6,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,80 kronor (4,51), vilket innebär en ökning med 6,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 miljoner kronor (114).

Nordic Waterproofing uppnådde för första gången en omsättning överstigande 1 miljard kronor för kvartalet.

- Under det andra kvartalet har flertalet av våra leverantörer genomfört betydande kostnadsökningar för samtliga våra enheter. Detta har fått oss att avisera motsvarande prisökningar till våra kunder. Om situationen med kostnadsökningar på våra insatsmaterial fortsätter så förväntar vi oss en marginalpress för vissa av våra verksamheter under de kommande månaderna, kommenterar vd Martin Ellis i delårsrapporten.

- Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet, hållbarhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är solid och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud, avslutar Martin Ellis.

Nordic Waterproofing, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning1 06794912,4%
Bruttoresultat32728116,4%
Bruttoresultatmarginal30,6%29,6%
EBITDA19216615,7%
EBITDA-marginal18,0%17,5%
Rörelseresultat16013716,8%
Rörelsemarginal15,0%14,4%
Resultat före skatt15213512,6%
Nettoresultat115,7108,66,5%
Resultat per aktie, kronor4,804,516,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]