Publicerat 25 maj, 2020

Nordic Waterproofing kallar till årsstämma den 15 juni

Aktieägarna i tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing kallas tll årsstämma måndagen den 15 juni i Helsingborg. Styrelsen förelsår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, i enlighet med bestämmelserna i den danska aktiebolagslagen, vid ett eller flera tillfällen för tiden fram tills nästa årsstämma, besluta om extra vinstutdelning till bolagets aktieägare upp till ett belopp om 107 miljoner kronor, motsvarande 4,50 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Steffen Baungaard, Allan Lindhard Jörgensen, Riita Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård och vidare föreslås Leena Arimo och Hannu Saastamoinen till nya styrelseledamöter. Styrelseordförande Ulf Gundemark har avböjt omval och Mats O. Paulsson föreslås ta över som ny ordförande. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att beluta om förvärv av egna aktier. Styrelsen vill också ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier. .

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att införa ett långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]