Publicerat 27 april, 2021

Nordic Waterproofing gjorde vinst i Q1, vd varnar för marginalpress kommande månader (uppdatering)

(Uppdatering avser mer information och vd-ord)

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing redovisar en högre omsättning och betydligt bättre rörelseresultat i det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden. Bolaget vänder till vinst.

Omsättningen steg 5,1 procent till 704 miljoner kronor (670). Organisk tillväxt var 2 procent, medan förvärv bidrog med 7 procent. Negativ påverkan kom från valuta på 4 procent.
Ebitda-resultat blev 50 miljoner kronor (32), med en ebitda-marginal på 7,1 procent (4,8).

Rörelseresultatet blev 22 miljoner kronor (2), med en rörelsemarginal på 3,1 procent (0,3). Operationell effektivitet och god kostnadskontroll utpekas som främsta orsaker till förbättringen av rörelseresultaten.

Resultatet efter skatt blev 11 miljoner kronor (-9), och per aktie 0,47 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -88 miljoner kronor (-86).

”Under de senaste veckorna har vi sett betydande kostnadsökningar från våra leverantörer för samtliga av våra enheter. Även om detta har fått oss att avisera prisökningar till våra kunder från de flesta av våra verksamheter, förväntar vi oss en viss marginalpress för vissa av våra verksamheter under de kommande månaderna”, säger vd Martin Ellis i rapporten.

Nordic Waterproofing, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning7046705,1%
EBITDA503256,3%
EBITDA-marginal7,1%4,8%
Rörelseresultat2221 000,0%
Rörelsemarginal3,1%0,3%
Nettoresultat11-9
Resultat per aktie, kronor0,47-0,37
Kassaflöde från löpande verksamhet-88-86

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]