Publicerat 29 april, 2020

Nordic Waterproofing frias slutligen från anklagelser om konkurrensrättsintrång

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing meddelar att bolaget frias slutligen från anklagelser om konkurrensrättsintrång.

Den danska konkurrensmyndigheten (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, KFST) har beslutat att slutligen avsluta undersökningen av marknaden för takläggningsskador.

Den 12 september 2018 ogiltigförklarade den danska konkurrensnämnden ett tidigare beslut av KFST och återförvisade ärendet till myndigheten för omprövning. Genom dagens beslut har KFST äntligen avslutat hela ärendet utan att finna några oegentligheter, skriver Nordic Waterproofing i ett pressmeddelande.

Nordic Waterproofing A/S har kontinuerligt hävdat att det har agerat i enlighet med alla tillämpliga lagar.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]