Publicerat 26 juni, 2020

Nordic Waterproofing arbetar vidare med att flytta moderbolaget från Danmark till Sverige

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing arbetar med med att genomföra en flytt av moderbolaget från Danmark till Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nordic Waterproofing har erhållit ett bindande förhandsbesked i Danmark, vilket innebär att en flytt inte kommer utlösa några negativa skattekonsekvenser i Danmark.

Nordic Waterproofings nuvarande struktur, med ett danskt moderbolag som är noterat på Nasdaq Stockholm, är relativt ovanlig och medför att processer avseende bolagsstyrning, regelefterlevnad och skatteadministration blir onödigt tidskrävande och kostsamma, vilka skulle förenklas om det noterade moderbolagets säte var i Sverige. Vidare är de centrala koncernfunktionerna lokaliserade i Helsingborg och en stor del av bolagets aktieägare har sin hemvist i Sverige.

Processen med att flytta moderbolaget fortsätter. Förutsatt att fortsatta undersökningar visar att förhållandena är gynnsamma för en flytt av moderbolaget, kan detta tidigast verkställas i slutet av 2020 eller i början av 2021. Efter eventuell flytt kommer Nordic Waterproofing-koncernen att fortsätta handlas på Nasdaq Stockholm, koncernens verksamhet kommer att vara oförändrad och inga anställda förväntas påverkas.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]