Publicerat 11 september, 2020

Nordic Waterproofing antar fusionsplan för flytt av moderbolag till Sverige

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing meddelar att de antar en fusionsplan, publicerar ett noteringsprospekt samt avser att kalla till extra bolagsstämma i arbetet med att genomföra en flytt av moderbolaget till Sverige. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nordic Waterproofing Holding har beslutat att genomföra en flytt av moderbolaget från Danmark till Sverige i syfte att förenkla den legala strukturen (detta är något som tidigare har meddelats i pressmeddelanden 2019-12-10 och 2020-06-26).

Styrelserna för Bolaget och dess helägda svenska dotterbolag Nordic Waterproofing Holding AB har antagit en fusionsplan innebärande att flytten av moderbolaget kommer att genomföras genom en gränsöverskridande omvänd fusion.

Efter fusionen kommer Nordic Waterproofing Holding AB att vara koncernens nya moderbolag med samma aktieägarstruktur som i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB avses upptas till handel på Nasdaq Stockholm i samband med fusionens verkställande, Nordic Waterproofing-koncernen kommer att fortsätta handlas på Nasdaq Stockholm, koncernens verksamhet kommer att vara oförändrad och inga anställda påverkas.

Fusionens verkställande är avhängigt aktieägarnas godkännande. Styrelsen för bolaget avser att utfärda en kallelse till extra bolagsstämma den 14 september 2020 och att föreslå den extra bolagsstämman att besluta om att godkänna fusionen.

Avsikten är att den sista dagen för handel i aktierna i bolaget ska infalla på eller omkring den 27 november 2020 och att verkställandet av fusionen och den första dagen för handel i aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB ska infalla på eller omkring den 30 november 2020.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]