Publicerat 25 september, 2020

Nordic Credit Rating kan potentiellt höja kreditbetyget för Offentliga hus

Noteringsaktuella Offentliga hus får sitt långsiktiga kreditbetyg BB- bekräftat av Nordic Credit Rating. Samtidigt placeras kreditbetyget på Watch positive inför den planerade börsnoteringen i oktober.

"Med en Watch positive signalerar vi en hög sannolikhet för att det långsiktiga betyget höjs med en notch under de nästkommande tre månaderna, givet en lyckad börsnotering. Vi anser att börsnoteringen kommer medföra ökad transparens, förbättrad likviditet och starkare nyckeltal. Dessutom kommer noteringen innebära en mer diversifierad ägarbas samt förbättrad tillgång till aktiekapital vid behov", framgår det av ett pressmeddelande.

Inom tre månader väntas ett beslut om eventuellt höjt kreditbetyg.

Offentliga Hus ägs till 50 procent av Fastator som är noterat på First North.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]