[ Annons ]

4254 solpaneler har installerats på Castellums logistikfastighet i Helsingborg. Foto: Areskoug Filmproduktion
Publicerat 22 februari, 2023

Nordens tredje största solcellsanläggning på tak

Taken på två av Castellums logistik- och lagerfastigheter täcks av drygt 4 000 solpaneler, vilka producerar mer energi än vad fastigheten förbrukar.

I spåren av höjda elpriser har det blivit lättare att betala av en solcellsanläggning och det är högintressant för företag att kunna producera egen el, i alla fall under delar av dygnet. Anläggningen på Castellums tak består av 4 254 solpaneler och tog åtta veckor att installera. Solcellsparken är därmed Nordens tredje största solcellsanläggning på tak.

– All utveckling kräver samarbete, och det har varit något som i högsta grad präglat detta projekt. Alla parter har bidragit med sina specialistkompetenser och projektet har omvandlat teknik i framkant till hållbara lösningar, kommenterar Anna Björklund, projektutvecklingschef på Castellum.

[ Annons ]

Climat80 har genomfört projektet i nära samarbete med Castellum, och har varit med från projektering fram till färdig installation. Fastigheten stod klar för inflyttning i oktober 2022 och kommer i framtiden att producera mer energi än den förbrukar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]