Publicerat 1 juni, 2017

Nordea varnar för att hög byggtakt kan ge prisfall

Den höga byggtakten i landet riskerar att få bostadspriserna att falla. Det menar Nordea Markets chefsanalytiker Andreas Wallström.

Under de senaste åren har bostadsbyggandet i Sverige ökat kraftigt samtidigt som bostadspriserna har stigit. I analysen ”Myten om bostadsbristen” befarar Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström att det överdrivna byggandet kan leda till ett prisfall på bostadsmarknaden. Han konstaterar dessutom att det inte finns mycket som pekar på att det råder bostadsbrist.

[ Annons ]

”Ser vi till utvecklingen av antalet bostäder och jämför med befolkningstillväxten finns det inte mycket som pekar på att det råder brist på bostäder”, skriver Wallström i analysen.

Men även om det i landet som helhet inte tycks föreligga någon bostadsbrist så kan det mycket väl finnas en obalans mellan utbud och efterfrågan i vissa regioner, enligt Wallström.

Han refererar till en studie från Riksbanken som pekar på att det endast är i Stockholm som befolkningen överstiger antalet uppskattade bäddar. I andra regioner är förhållandet motsatt.

Han ser därmed en risk för att bostadspriserna kommer att dämpas.

”Det ökade utbudet av bostäder väntas bidra till att dämpa prisuppgången i närtid och öka riskerna för en mer markerad nedgång på sikt.”

Läs hela analysen här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]