Nock bygger studentbostäder i trä

Nock Massiva Trähus och NA Bygg bygger 66 studentlägenheter i Örebro. Beställare är Eken i Almby och Husen byggs i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik för att minimera klimatpåverkan.

Annons:

Annons:


Det rör sig om lägenheter på ett till fyra rum, kollektiva boenderum och gemensamhetsytor. En förskola kommer finnas på bottenplan. Bostäderna produceras industriellt som färdiga volymenheter i början av april.

– Vi är glada för förtroendet att få leverera studentbostäder i korslimmat trä åt Eken i Almby AB. Sverige behöver bygga fler klimatsmarta bostäder som människor har råd att bo i för att vi ska kunna möta både bostadsbristen och klimatkrisen, säger Örjan Landström, vd för Nock Massiva Trähus.

Lägenheterna byggs till 96 procent färdigt i fabrik, inklusive installation av badrum och kök, samt montering av fönster och dörrar sker. Inflyttning beräknas till i början av 2021.

– Studenter är den grupp som lider mest av bostadsbristen och därför känns det här projektet extra viktigt. Med den stora variationen i bostadsstorlekar kan vi dessutom erbjuda många olika boendelösningar för folk med olika livssituation, säger Gustav Falkenström, vd för NA Bygg.

Annons: