[ Annons ]

Efter flera år av negativ avkastning väljer Nobelstiftelsen att satsa på fastighetsinvesteringar via andeler i fonder istället för direkt ägande.
Publicerat 11 december, 2012

Nobelstiftelsen slopar direktägda fastigheter

Efter flera år av negativ avkastning väljer Nobelstiftelsen att satsa på fastighetsinvesteringar via andeler i fonder istället för direkt ägande.

Under perioden mellan 2007 och 2011 gav Nobelstiftelsens aktieportfölj en negativ avkastning på i snitt -2,4 procent per år. Nu har stiftelsen slopat direktägda fastigheter för att bryta trenden. Endast två direktägda fastigheter kvarstår i portföljen. Istället har Nobelstiftelsen valt att satsa på fastigheter via andelar i fastighetsfonder och ägarlån.

[ Annons ]

Vid det senaste årsskiftet uppgick marknadsvärdet av stiftelsens tillgångar till 245 miljoner kronor – ungefär 9 procent av stiftelsens placeringstillgångar.

Den årliga prissumman som delas ut till Nobelpristagarna är direkt avhängig stiftelsens resultat. I år var prissumman 8 miljoner kronor per priskategori, två miljoner kronor lägre än i fjol.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]