[ Annons ]

Nobel Center. Illustration: David Chipperfield Architects
Publicerat 27 oktober, 2016

Nobel Center får 50 miljoner i donation

En dansk stiftelse har valt att donera 50 miljoner kronor till Nobel Center. Nobelstiftelsen säger sig nu vara mycket nära sitt mål att samla in 1,2 miljarder kronor till bygget.

Det är en av de största stiftelserna i Danmark, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som valt att donera 50 miljoner kronor till Nobel Center. Avgörande för beslutet om att donera medel är Nobel Centers verksamhet som ska inspirera skolbarn och deras lärare runt om i världen.

[ Annons ]

– P. Møller Fonden är en aktör med stort samhällsengagemang som stödjer många projekt varje år, ofta med fokus på barn och ungas lärande. Med denna donation är vi nu mycket nära vårt mål om att samla in 1,2 miljarder kronor till byggandet av Nobel Center, säger Lars Heikensten, vd Nobelstiftelsen, i ett pressmeddelande.

Det är ovanligt att A.P. Møller Fonden stödjer stora projekt utanför Danmark. Beslut om donationen har ändå fattats på grund av Nobelstiftelsens unika position i världen och Nobel Centers satsning på att nå ut till unga människor, inte bara i Norden utan i hela världen.

Finansieringen av Nobel Center

Uppförandet av Nobel Center ska finansieras med privata donationer. Redan 2013 lades grunden för finansieringen tack vare donationer, om sammanlagt 800 miljoner kronor, från Familjen Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Sedan dess har ytterligare medel samlats in från privatpersoner, stiftelser och företag. Med donationen från A.P. Møller Fonden är nu närmare 1,1 miljard av budgeterade 1,2 miljarder insamlade.

Mer om stiftelsen

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal grundades 1953 och fördelar, i den klassiska filantropis anda, stöd till ett mycket brett spektrum av projekt, särskilt i Danmark. Bland annat ges stöd till kultur, forskning och utbildningsinstitutioner, kulturarv, scouter och annan ungdomsverksamhet, kyrkliga miljöer, sport, sjöfart, utsatta grupper och den danska minoriteten i södra Schleswig. De största donationerna på senare tid innefattar stöd till Köpenhamns nya Opera, den danska folkskolan, studentbostäder vid universitetet i Odense, Nyborg slott på Fyn, Hammershus på Bornholm och A.P. Møller-skolan i Schleswig.

Om Nobel Center

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm kommer att samla en publik verksamhet med utställningar, skolprogram, möten och föreläsningar kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. För arkitekturen står David Chipperfield och Christoph Felger som i april 2014 utsågs av en enig jury till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]