Foto: nobelcenter.se.
Publicerat 17 maj, 2016

”Nobel Center bryter mot strandskyddslagen”

Svenska byggnadsvårdsföreningen har redan överklagat bygget av Nobel Center i Stockholm. Nu har organisationen tipsats om att bygget skulle strida mot den nya strandskyddslagstiftningen, och väljer därför att komplettera sin överklagan med även denna synpunkt.

Byggnadsvårdsföreningen har via sitt nätverk fått tips om att detaljplanen för Nobel Center inte följer reglerna enligt den nya strandskyddslagstiftningen från 2009. Organisationen har därför kompletterat sitt överklagande till Länsstyrelsen.

[ Annons ]

De tidigare skälen till överklagan handlade bland annat om byggnadens storlek och ”avskalade fasadspråk”, och att den unika hamnmiljön från 1800-talet skulle försvinna.

Gällande de nya uppgifter som nu framkommit skriver föreningen att strandskyddet för Blasieholmen är återinfört och att planhandlingarna vid det offentliga samrådet därför tydligt måste redovisa motiven till varför skyddet skulle ha rätt att upphävas.

” Upphävandet ska anges genom en administrativ planbestämmelse och det område som upphävandet avser ska markeras på plankartan.”

Det kompletterade överklagande finns att läsa i sin helhet på Byggnadsvårdsföreningens hemsida.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]