Magdalena Andersson (S) och Robert Hannah (L).
Publicerat 28 februari, 2018

Nobben för förslag om bosparande

Finansminister Magdalena Andersson (S) stänger dörren för att införa ett skattegynnat bosparande. Detta i ett svar till riksdagsledamoten Robert Hannah (L).

Att införa ett system för skattegynnat bosparande för att underlätta för den som vill spara ihop till kontantinsatsen till sin första bostad står högt på Liberalernas bostadspolitiska dagordning.

[ Annons ]

I en fråga ställd till Finansminister Magdalena Andersson (S) resonerar Liberalernas bostadspolitiske talesperson Robert Hannah att dagens bolånetak, där 15 procent av köpeskillingen ska finansieras genom eget kapital, gör det omöjligt för många att finansiera ett ägt boende.

Men finansminister Magdalena Andersson (S) är tämligen kallsinnig i sitt svar. Efter ett längre resonemang om att regeringen redan gjort kraftfulla satsningar på ett ökat bostadsbyggande och en hållbar bostadsmarknad konstaterar hon kort:

”Det pågår för närvarande inget arbete med att införa ett system för skattegynnat bosparande.”

Ett svar Robert Hannah inte är särskilt nöjd med.

– Den svenska bostadsmarknaden har ett stort insider-outsider problematik. De som redan har en bostad gynnas på bekostnad av de som inte har en bostad, bland annat genom ränteavdrag och underprissatta hyreslägenheter. Det är beklagligt att regeringen inte inser att det behövs en politik för att stötta ungdomar, nyanlända och andra grupper som behöver ett skattesubventionerat bosparandesystem för att ha chansen att kunna köpa en lägenhet. Annars väntar en osäker andrahandsmarknad för outsiders och mindre bostadsbyggande för hela samhället, säger Robert Hannah.

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]