Publicerat 19 augusti, 2021

Nivika sätter upp nya finansiella mål i samband med förberedelser för en börsintroduktion

Fastighetsbolaget Nivika har satt upp nya finansiella mål i samband med förberedelser för en börsintroduktion. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nivika Fastigheter är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar fastigheter i Jönköping, Värnamo, Växjö samt på västkusten. Fastighetsbeståndet var värt 6,3 miljarder kronor per den 31 maj, en drygt fördubbling på tre år.

De nya finansiella målen sträcker sig fram till 2025.

Nivikas främsta verksamhetsmål är att fastighetsportföljens värde i slutet av år 2025 ska uppgå till 12 miljarder kronor, 60 procent av portföljens värde ska bestå av bostäder och samhällsfastigheter. Tillväxten skall ske med bibehållen lönsamhet.

- Nivikas fokus på förvaltning som ger kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och kommersiella fastigheter för egen långsiktig förvaltning skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi har en stor projektportfölj som säkerställer detta och som till största del innehåller bostadsprojekt, kommenterar vd Niclas Bergman.

Vidare behålls följande befintliga nyckeltal i finanspolicyn:

* Belåningsgraden ska inte överstiga 65 procent, där finansieringskällorna ska vara en balans av lån i bank och obligationslån.
* Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent.
* Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 1,75.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]