Publicerat 26 januari, 2023

Nivika minskar förvaltningsresultatet (uppdatering)

(Uppdateringen gäller vd-kommentarer)

Fastighetsbolaget Nivika redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 151 miljoner kronor (112), en ökning med 34,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 98 miljoner kronor (76), en ökning med 28,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 35 miljoner kronor (36), en minskning med 2,8 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -2 miljoner kronor (6). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -182 miljoner kronor (281).

"Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheterna sjönk något per kvartalets utgång med anledning av högre avkastningskrav. Den största delen av värdeförändringarna stod bostadsfastigheter för givet antagande att hyrorna för bostäder höjs avsevärt mindre än inflationen", säger vd Nils Bergman i en kommentar.

Resultatet efter skatt blev -138 miljoner kronor (262).

"På längre sikt är det troligt att hyresökningarna i bostadsfastigheter kompenserar för inflationen, under perioden 2012 till 2021 var hyresökningen 16 procent, under samma period var den underliggande inflationen 10 procent. Från ett historiskt perspektiv vågar vi säga att det är sannolikt att hyresökningarna kommer att bli fullt ut kompenserande för inflationen omkring fem år framåt", säger Bergman.

Resultat per aktie hamnade på -2,4 kronor (7,1).

Substansvärde per aktie låg på 84 kronor (77,7).

"Trots de utmaningar som en volatil omvärld innebär, är jag övertygad om att vi står starkt rustade. Vi ser möjligheterna att ytterligare stärka bolagets marknadsposition med Nivikas väl diversifierade fastighetsportfölj med stabila kassaflöden, förväntade ökning av hyresintäkter från färdigställande av projekt detta tillsammans med en balanserad finansiell risk", säger Bergman.

Nivika, MkrQ1-2022/2023Q1-2021/2022Förändring
Hyresintäkter15111234,8%
Driftöverskott987628,9%
Förvaltningsresultat3536-2,8%
Värdeförändringar derivat, totalt-26
Värdeförändringar derivat, orealiserat-182281
Nettoresultat-138262
Resultat per aktie, kronor-2,47,1
Substansvärde per aktie, kronor8477,78,1%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]