Publicerat 19 december, 2022

Nivika föreslår nyval av Helena Nordman-Knutson som styrelseledamot

Aktieägarna i fastighetsbolaget Nivika kallas till årsstämma torsdagen den 26 januari 2023 i Värnamo.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Helena Nordman-Knutson som styrelseledamot. Hon har lång erfarenhet som aktieanalytiker och som styrelseledamot i börsbolag.

Vidare föreslås omval av styrelseordförande Elisabeth Norman samt styrelseledamöterna Håkan Eriksson, Benny Holmgren, Viktoria Bergman, Santhe Dahl och Thomas Lindster.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]