Publicerat 30 augusti, 2021

Nischer Properties utvecklas enligt plan – Carlsquare

Fastighetsbolaget Nischer Properties rapport för andra kvartalet uppvisade ett resultatutfall ungefär i linje med Carlsquares förväntan.

Däremot blev de positiva värdeförändringarna något mindre än vad analyshuset räknat med.

Nischer rapporterade också värdeökningar på fastigheterna på 180,8 miljoner kronor för första halvåret.

”För helåret 2021 är vår prognos på värdeförändringar fastigheter plus 250 miljoner kronor. Värdeökningarna bör åtminstone bli större än 180,8 miljoner kronor på helåret 2021, då värdet på pågående projekt ska öka i takt med att de färdigställs”, skriver Carlsquare.

”Sammanfattningsvis pågår verksamheten som förväntat varför denna halvårsrapport sammantaget ger ett positivt intryck på oss”, skriver analysfirman.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]