Publicerat 23 november, 2022

Nischer Properties projekt i Säve påverkas efter att byggnadsnämnden avbrutit detaljplanearbete

Fastighetsbolaget Nischer Properties meddelar att byggnadsnämnden i Göteborg har beslutat att avbryta pågående detaljplanearbete i Säve, något som berör bolagets pågående projekt i området.

Beslutet sker då det för närvarande inte finns några beslut fattade kring utbyggnad av nödvändiga kommunala VA-ledningar och därmed är ett genomförande av detaljplanen inte möjlig före ett sådant beslut är fattat. Tidplan för utbyggnad av VA-ledningar är satt till 2030, men inga beslut är fattade. När avloppsfrågan är mer utredd kan nytt uppdrag om detaljplan begäras och detaljplanearbetet kan börja om.

"Nischer har utrett ett alternativ med enskild VA-lösning för de fastigheter som omfattas av Nischers-projekt och Nischer avser verka för att byggnadsnämnden genom nytt beslut återupptar detaljplanearbetet snarast möjligt, med motiveringen att projektet kan genomföras utan utbyggnad av kommunala VA-ledningar", skriver bolaget i sitt pressmeddelande.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]