Publicerat 26 februari, 2021

Nischer Properties omsättning minskade i Q4

Fastighetsbolaget Nischer Properties redovisar en betydligt lägre omsättning under helåret 2020 jämfört med samma period året innan. Förlusten var nästan i linje med fjolårets. Bolagets styrelse har ännu inte tagit beslut om utdelning.

Omsättningen sjönk 77,2 procent till 3,8 miljoner kronor (16,7).

Rörelseresultatet blev -18,3 miljoner kronor (-9,3).

Resultatet före skatt var -10,6 miljoner kronor (-9,6), och efter skatt -10,6 miljoner kronor (-10,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -45,0 miljoner kronor (-55,4).

Likvida medel uppgick till 1,1 miljoner kronor (8,8).

"Vi fortsätter att fokusera på utveckling av funktionssmarta och prisvärda hyres- och bostadsrätter i tillväxtregioner, och strävar efter att fortsätta jobba med hög självfinansieringsgrad fram till produktionsstart i samtliga projekt. Detta är möjligt genom vår effektiva organisation och att vi håller overhead kostnaderna så låga som möjligt", säger vd Robert Vangstad.

Nischer Properties, Mkr20202019Förändring
Nettoomsättning3,816,7-77,2%
Rörelseresultat-18,3-9,3
Resultat före skatt-10,6-9,6
Nettoresultat-10,6-10,7
Kassaflöde från löpande verksamhet-45,0-55,4
Likvida medel1,18,8-87,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]